Autogasprijzen (LPG), Liter, 10-juni-2024

Autogasprijzen, 10-juni-2024: Den gjennomsnittlige autogasprisen i verden er 0.70 (U.S. Dollar) per liter, men det er en stor prisforskjell mellom landene. De rikere landene setter høyere priser, mens de som er fattigere og de som fremstiller og eksporterer naturgass holder prisene betydelig nede. Forskjellen i autogaspris i hvert land skyldes skattenivået og innførelsen av subsidier. Alle land betaler like mye for å kjøpe naturgass fra de samme internasjonale markedene, men samtidig innfører de forskjellige avgifter. På grunn av det er utsalgsprisen forskjellig. På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Autogasprijzen (LPG), 10-juni-2024
(Liter, U.S. Dollar)
0.067
0.117
0.253
0.258
0.286
0.376
0.382
0.413
0.424
0.445
0.451
0.456
0.585
0.611
0.623
0.626
0.628
0.638
0.645
0.677
0.677
0.678
0.680
0.680
0.691
0.703
0.723
0.729
0.730
0.737
0.748
0.758
0.759
0.766
0.773
0.773
0.790
0.803
0.810
0.849
0.889
0.890
0.892
0.900
0.929
0.946
1.000
1.016
1.070
1.101
1.122
1.274
1.309
0
0.3
0.7
1
1.31
This site uses cookies.
Learn more here


OK