Dieselpriser, Liter, 22-mai-2023

Dieselpriser, 22-mai-2023: Den gjennomsnittlige dieselprisen i verden er 1.20 (U.S. Dollar) per liter, men det er en stor prisforskjell mellom landene. De rikere landene setter høyere priser, mens de som er fattigere og de som fremstiller og eksporterer olje holder prisene betydelig nede. USA gjør unntak, siden det er et eksempel på et økonomisk sett utviklet land som tilbyr lavere dieselpriser. Forskjellen i dieselpris i hvert land skyldes skattenivået og innførelsen av subsidier. Alle land betaler like mye for å kjøpe olje fra de samme internasjonale markedene, men samtidig innfører de forskjellige avgifter. På grunn av det er utsalgsprisen forskjellig.
Dieselpriser, 22-mai-2023
(Liter, U.S. Dollar)
0.004
0.006
0.031
0.200
0.212
0.250
0.268
0.374
0.386
0.462
0.471
0.473
0.478
0.529
0.539
0.563
0.644
0.651
0.670
0.703
0.712
0.725
0.738
0.772
0.792
0.838
0.851
0.855
0.867
0.875
0.884
0.889
0.899
0.916
0.924
0.925
0.935
0.948
0.949
0.949
0.962
0.968
0.974
0.982
0.983
0.990
1.007
1.012
1.017
1.026
1.033
1.050
1.051
1.052
1.063
1.064
1.067
1.074
1.078
1.080
1.080
1.083
1.084
1.089
1.098
1.102
1.110
1.111
1.111
1.135
1.137
1.139
1.140
1.145
1.152
1.153
1.157
1.170
1.176
1.182
1.183
1.185
1.185
1.187
1.190
1.191
1.200
1.208
1.217
1.218
1.223
1.229
1.230
1.236
1.241
1.242
1.243
1.243
1.251
1.257
1.276
1.289
1.297
1.303
1.312
1.315
1.320
1.321
1.333
1.340
1.340
1.342
1.343
1.345
1.378
1.387
1.388
1.406
1.422
1.429
1.433
1.454
1.466
1.466
1.493
1.494
1.515
1.518
1.523
1.523
1.534
1.537
1.540
1.550
1.563
1.597
1.608
1.611
1.615
1.616
1.617
1.634
1.666
1.669
1.675
1.677
1.699
1.703
1.725
1.742
1.756
1.759
1.769
1.783
1.788
1.802
1.827
1.863
1.873
1.873
1.915
2.001
2.100
2.192
2.210
2.383
2.673
0
0.7
1.3
2
2.67
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK