Bahamas Dieselpriser, Liter, 17-juni-2024

Bahamas Dieselpriser
Liter Gallon
 BSD 1.369 5.182
 USD 1.369 5.182
 EUR 1.275 4.826
Bahamas: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 1.369 (Bahamian Dollar). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 1.22 Bahamian Dollar. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Dieselpriser, 17-juni-2024
(Liter, Bahamian Dollar)
0.004
0.006
0.031
0.210
0.216
0.234
0.286
0.307
0.375
0.471
0.475
0.478
0.539
0.563
0.597
0.631
0.649
0.656
0.670
0.704
0.711
0.721
0.735
0.737
0.767
0.779
0.784
0.809
0.822
0.825
0.829
0.840
0.853
0.881
0.899
0.900
0.901
0.904
0.917
0.937
0.939
0.951
0.960
0.962
0.962
0.964
0.969
0.973
0.977
0.979
0.985
0.987
0.988
0.989
1.004
1.029
1.036
1.039
1.054
1.074
1.078
1.088
1.095
1.096
1.105
1.128
1.146
1.147
1.152
1.159
1.162
1.162
1.163
1.171
1.172
1.173
1.173
1.186
1.190
1.198
1.205
1.210
1.210
1.211
1.221
1.225
1.225
1.226
1.234
1.236
1.236
1.236
1.245
1.251
1.255
1.262
1.289
1.298
1.300
1.310
1.313
1.332
1.332
1.343
1.348
1.353
1.359
1.362
1.363
1.364
1.369
1.371
1.376
1.389
1.392
1.393
1.394
1.395
1.398
1.403
1.426
1.428
1.504
1.514
1.521
1.525
1.563
1.563
1.576
1.581
1.599
1.608
1.610
1.620
1.622
1.622
1.641
1.649
1.666
1.671
1.672
1.691
1.708
1.719
1.729
1.740
1.748
1.774
1.807
1.808
1.827
1.830
1.832
1.836
1.837
1.844
1.915
1.915
1.948
1.958
1.966
1.978
2.170
2.183
2.206
2.266
2.268
3.080
0
0.8
1.5
2.3
3.08
This site uses cookies.
Learn more here


OK