Usbekistan Dieselpriser, Liter, 06-februar-2023

Usbekistan Dieselpriser
Liter Gallon
 UZS 12,623.100 47,783.609
 USD 1.112 4.209
 EUR 1.037 3.925
Usbekistan: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 12623.1 (Uzbekistan Sum). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 14885.73 Uzbekistan Sum. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 06-februar-2023
(Liter, Uzbekistan Sum)
121.252
179.874
354.319
2268.922
2410.536
2715.834
3038.269
4271.745
4373.365
5247.118
5341.175
5419.468
5671.045
5690.884
5992.009
6116.323
6390.421
7380.891
7606.584
8056.263
8563.578
9200.162
9350.934
9795.472
10444.330
10543.016
10838.997
10934.190
11064.091
11157.370
11277.729
11349.992
11378.401
11598.879
11812.211
11847.588
11917.504
12067.739
12100.216
12166.405
12177.305
12204.741
12292.762
12533.536
12549.131
12580.711
12623.100
12721.668
12739.646
12747.390
12822.009
12824.145
12933.717
12960.183
13013.914
13026.512
13026.743
13091.457
13119.710
13291.818
13324.482
13340.304
13345.946
13429.699
13471.660
13473.438
13477.420
13592.968
13609.562
13698.906
13841.443
13842.595
13915.543
13919.290
14036.436
14159.874
14277.676
14292.362
14344.122
14537.520
14605.865
14633.195
14695.089
14731.243
14823.959
14877.388
14906.876
14967.664
15018.239
15067.016
15135.725
15266.236
15288.712
15395.994
15468.511
15487.734
15607.617
15627.194
15678.262
15707.026
15782.399
15788.066
15802.610
15829.788
16048.858
16122.169
16264.718
16341.758
16391.103
16605.055
16609.377
16732.418
16945.757
17049.752
17318.133
17699.226
17815.002
17908.809
17926.479
18394.835
18590.586
18627.109
18870.601
18953.293
19016.696
19065.394
19126.267
19217.121
19260.187
19298.675
19302.817
19600.130
19879.874
19963.410
20002.837
20161.405
20307.201
20319.376
20416.773
20533.464
20575.042
20598.338
20606.577
20684.613
20727.225
20759.792
20964.629
20970.714
21260.500
21263.804
21658.580
21850.073
21877.722
21909.682
22376.880
22977.087
23294.884
23333.802
23338.038
23479.021
24435.167
24899.200
25140.510
25639.668
26206.112
26865.889
30078.018
0
7519.5
15039
22558.5
30078.02
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK