Bhutan Dieselpriser, Liter, 08-april-2024

Bhutan Dieselpriser
Liter Gallon
 INR 72.090 272.890
 USD 0.866 3.278
 EUR 0.798 3.021
Bhutan: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 72.09 (Indian Rupee). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 105.97 Indian Rupee. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Dieselpriser, 08-april-2024
(Liter, Indian Rupee)
0.347
0.476
2.582
13.415
17.502
17.938
23.822
25.515
31.133
37.686
39.164
39.508
39.745
44.834
46.855
53.787
54.080
54.137
54.558
55.781
58.230
58.855
60.020
66.030
68.087
69.783
70.016
70.447
70.652
71.930
72.090
77.193
78.259
78.767
79.296
80.389
80.531
81.142
81.799
81.986
82.465
83.789
84.147
84.335
84.509
84.550
85.702
87.209
87.445
87.987
89.241
89.283
90.460
90.543
90.611
91.038
91.181
91.479
93.084
93.475
93.565
93.790
95.833
96.532
96.682
97.147
97.348
97.419
97.558
97.698
97.727
98.601
98.891
99.305
99.542
99.651
100.005
100.254
101.166
101.248
102.809
103.547
104.117
104.198
104.358
104.526
104.837
105.268
105.422
106.392
107.028
107.932
108.391
108.674
109.332
109.541
110.322
111.785
112.005
112.337
113.535
114.186
114.521
114.525
115.349
115.378
116.224
116.441
116.693
117.122
117.217
117.745
118.834
121.629
121.946
122.383
122.764
124.495
125.700
126.506
126.875
126.951
130.768
131.830
132.248
134.632
137.031
137.651
137.975
138.246
138.363
138.598
139.817
141.408
141.860
143.108
143.565
144.209
145.149
145.745
148.998
149.704
150.890
152.003
152.284
153.245
154.872
156.679
157.918
158.738
158.917
158.938
161.730
163.311
163.636
164.176
164.720
164.905
166.638
167.781
169.778
169.871
181.611
183.300
186.172
190.653
193.825
254.000
0
63.5
127
190.5
254
This site uses cookies.
Learn more here


OK