Bhutan Dieselpriser, Liter, 14-juni-2021

Bhutan Dieselpriser
Liter Gallon
 INR 66.410 251.389
 USD 0.907 3.433
 EUR 0.748 2.831
Bhutan: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 66.41 (Indian Rupee). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 77.22 Indian Rupee. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 14-juni-2021
(Liter, Indian Rupee)
0.000
0.952
10.150
15.393
15.869
27.978
28.288
29.395
31.064
31.415
31.552
32.028
34.449
35.185
35.916
36.792
38.247
38.266
39.384
39.400
40.186
41.044
42.091
44.497
44.519
45.837
46.756
47.284
48.110
49.407
49.709
49.768
50.655
51.755
52.014
53.335
54.555
56.127
56.985
57.950
58.013
59.123
59.886
60.196
60.621
60.801
61.245
62.193
62.672
62.844
62.921
63.145
63.742
64.989
65.326
65.398
65.456
65.728
65.882
65.896
65.994
66.000
66.410
66.950
67.058
67.140
67.300
67.436
67.480
67.823
68.822
69.513
69.673
70.119
70.335
70.335
70.450
72.301
72.304
72.425
72.846
73.070
73.204
73.717
74.124
74.404
74.512
74.593
74.802
75.145
75.636
75.722
75.873
76.117
76.657
76.770
77.621
77.776
77.868
78.085
78.965
79.129
79.533
81.291
81.411
82.006
83.185
84.132
84.596
85.982
86.969
88.043
88.548
88.596
88.693
90.093
90.787
91.005
93.451
97.104
98.341
100.495
100.867
101.030
101.827
102.964
104.650
104.848
105.620
106.336
106.425
106.780
107.313
107.402
107.934
108.346
108.876
109.573
110.952
111.130
111.751
112.432
115.960
118.716
118.852
119.118
119.707
119.915
120.291
120.716
122.092
126.107
126.308
127.018
127.195
128.793
129.787
131.279
131.859
134.208
135.014
135.837
137.278
137.375
145.190
156.090
0
39
78
117.1
156.09
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK