Bhutan Dieselpriser, Liter, 27-november-2023

Bhutan Dieselpriser
Liter Gallon
 INR 80.190 303.552
 USD 0.962 3.642
 EUR 0.875 3.312
Bhutan: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 80.19 (Indian Rupee). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 108.44 Indian Rupee. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Dieselpriser, 27-november-2023
(Liter, Indian Rupee)
0.347
0.477
2.603
13.596
16.671
18.023
22.244
31.095
32.123
38.357
38.541
39.232
39.828
44.946
46.939
50.373
52.120
54.250
55.874
59.270
59.769
60.091
64.214
65.637
71.870
72.168
72.517
77.636
78.915
80.047
80.076
80.190
81.800
82.149
82.501
82.771
82.946
84.020
84.099
85.856
85.983
85.998
86.566
86.662
87.310
87.536
88.608
89.242
89.759
90.140
90.212
90.778
91.310
91.442
93.389
93.475
94.024
95.462
96.088
96.214
96.517
97.506
98.023
98.227
99.261
99.472
99.596
99.879
100.115
100.269
100.531
100.574
100.964
101.971
102.331
103.227
103.656
103.692
104.545
105.168
105.753
106.326
107.338
107.896
108.325
108.338
108.585
109.929
110.052
110.907
110.945
111.515
112.402
112.504
113.422
113.434
113.460
113.908
114.038
114.046
114.774
115.713
115.737
116.327
116.479
117.734
118.401
119.084
119.408
120.351
120.900
122.029
123.079
127.094
127.536
127.589
128.517
128.778
129.434
129.725
131.822
133.708
135.349
135.655
136.480
137.662
141.265
141.338
141.338
142.019
143.630
144.290
144.942
145.060
145.325
145.468
145.784
146.379
146.653
149.038
152.337
152.704
153.942
153.987
154.785
156.279
156.684
157.721
158.387
159.842
160.941
163.263
164.244
164.620
164.940
165.322
166.389
166.788
178.007
179.927
186.573
186.687
188.005
189.896
193.401
194.272
242.724
0
60.7
121.4
182
242.72
This site uses cookies.
Learn more here


OK