Haiti Dieselpriser, Liter, 27-november-2023

Haiti Dieselpriser
Liter Gallon
 HTG 163.787 620.001
 USD 1.238 4.686
 EUR 1.126 4.262
Haiti: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 163.787 (Haitian Gourde). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 172.06 Haitian Gourde. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Dieselpriser, 27-november-2023
(Liter, Haitian Gourde)
0.551
0.757
4.129
21.572
26.451
28.597
35.294
49.337
50.969
60.859
61.152
62.248
63.194
71.315
74.477
79.925
82.698
86.077
88.653
94.042
94.834
95.344
101.887
104.144
114.034
114.506
115.061
123.183
125.212
127.008
127.055
127.235
129.789
130.344
130.902
131.330
131.608
133.312
133.437
136.226
136.427
136.451
137.351
137.504
138.532
138.891
140.591
141.597
142.418
143.022
143.137
144.035
144.878
145.088
148.178
148.314
149.185
151.466
152.460
152.659
153.141
154.710
155.530
155.854
157.494
157.830
158.025
158.475
158.849
159.094
159.509
159.577
160.197
161.794
162.366
163.787
164.468
164.526
165.879
166.866
167.795
168.704
170.310
171.195
171.876
171.896
172.288
174.421
174.617
175.973
176.032
176.938
178.345
178.507
179.963
179.982
180.023
180.734
180.941
180.953
182.108
183.598
183.637
184.573
184.813
186.805
187.862
188.947
189.460
190.957
191.829
193.619
195.286
201.657
202.358
202.442
203.914
204.328
205.369
205.831
209.158
212.151
214.755
215.240
216.549
218.424
224.141
224.257
224.257
225.338
227.893
228.940
229.975
230.163
230.583
230.809
231.311
232.256
232.690
236.473
241.709
242.291
244.256
244.327
245.592
247.963
248.606
250.251
251.308
253.616
255.360
259.045
260.601
261.197
261.706
262.311
264.004
264.638
282.438
285.484
296.029
296.211
298.302
301.302
306.863
308.246
385.123
0
96.3
192.6
288.8
385.12
This site uses cookies.
Learn more here


OK