Haiti Dieselpriser, Liter, 06-februar-2023

Haiti Dieselpriser
Liter Gallon
 HTG 176.995 669.999
 USD 1.176 4.452
 EUR 1.096 4.149
Haiti: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 176.995 (Haitian Gourde). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 197.42 Haitian Gourde. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 06-februar-2023
(Liter, Haitian Gourde)
1.608
2.385
4.699
30.091
31.969
36.018
40.294
56.652
58.000
69.588
70.835
71.873
75.210
75.473
79.467
81.115
84.750
97.886
100.879
106.843
113.571
122.013
124.013
129.908
138.514
139.822
143.748
145.010
146.733
147.970
149.566
150.525
150.901
153.825
156.654
157.124
158.051
160.043
160.474
161.352
161.496
161.860
163.028
166.221
166.428
166.846
167.409
168.716
168.954
169.057
170.047
170.075
171.528
171.879
172.592
172.759
172.762
173.620
173.995
176.277
176.710
176.920
176.995
178.106
178.662
178.686
178.739
180.271
180.491
181.676
183.566
183.582
184.549
184.599
186.152
187.789
189.352
189.546
190.233
192.798
193.704
194.067
194.887
195.367
196.597
197.305
197.696
198.502
199.173
199.820
200.731
202.462
202.760
204.183
205.145
205.400
206.989
207.249
207.926
208.308
209.307
209.383
209.575
209.936
212.841
213.813
215.704
216.726
217.380
220.218
220.275
221.907
224.736
226.115
229.674
234.729
236.264
237.508
237.742
243.954
246.550
247.034
250.263
251.360
252.201
252.847
253.654
254.859
255.430
255.941
255.996
259.938
263.648
264.756
265.279
267.382
269.316
269.477
270.769
272.316
272.868
273.177
273.286
274.321
274.886
275.318
278.035
278.115
281.958
282.002
287.238
289.777
290.144
290.568
296.764
304.724
308.939
309.455
309.511
311.381
324.061
330.215
333.415
340.035
347.548
356.298
398.897
0
99.7
199.5
299.2
398.9
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK