Ethiopia Dieselpriser, Liter, 22-mai-2023

Ethiopia Dieselpriser
Liter Gallon
 ETB 67.300 254.758
 USD 1.241 4.698
 EUR 1.152 4.361
Ethiopia: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 67.3 (Ethiopian Birr). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 65.14 Ethiopian Birr. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 22-mai-2023
(Liter, Ethiopian Birr)
0.226
0.310
1.692
10.850
11.518
13.550
14.532
20.301
20.925
25.080
25.529
25.646
25.906
28.676
29.239
30.544
34.949
35.292
36.356
38.113
38.631
39.322
40.017
41.877
42.990
45.446
46.180
46.377
47.052
47.487
47.983
48.253
48.777
49.716
50.146
50.176
50.741
51.448
51.503
51.510
52.162
52.496
52.851
53.264
53.318
53.694
54.639
54.890
55.188
55.649
56.057
56.962
56.999
57.046
57.681
57.730
57.896
58.272
58.492
58.570
58.577
58.735
58.782
59.057
59.572
59.757
60.237
60.248
60.278
61.577
61.678
61.788
61.870
62.129
62.510
62.558
62.750
63.483
63.773
64.120
64.199
64.262
64.272
64.409
64.583
64.615
65.086
65.512
65.996
66.099
66.370
66.667
66.707
67.070
67.300
67.401
67.409
67.422
67.867
68.168
69.208
69.921
70.384
70.707
71.160
71.348
71.634
71.658
72.288
72.685
72.716
72.822
72.867
72.986
74.751
75.260
75.323
76.264
77.155
77.538
77.719
78.871
79.538
79.550
81.002
81.050
82.214
82.335
82.628
82.628
83.212
83.387
83.563
84.088
84.789
86.646
87.215
87.419
87.595
87.653
87.711
88.646
90.399
90.538
90.889
90.986
92.154
92.386
93.585
94.513
95.276
95.435
95.951
96.734
97.008
97.763
99.115
101.056
101.619
101.627
103.898
108.556
113.937
118.928
119.909
129.290
145.037
0
36.3
72.5
108.8
145.04
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK