Ethiopia Dieselpriser, Liter, 08-juli-2024

Ethiopia Dieselpriser
Liter Gallon
 ETB 79.750 301.886
 USD 1.383 5.235
 EUR 1.278 4.838
Ethiopia: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 79.75 (Ethiopian Birr). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 71.59 Ethiopian Birr. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Dieselpriser, 08-juli-2024
(Liter, Ethiopian Birr)
0.240
0.330
1.779
12.027
12.446
13.215
16.502
17.675
21.664
27.326
27.528
31.061
32.462
33.912
34.864
34.880
37.565
37.793
38.638
40.587
40.999
42.816
43.816
44.189
45.360
45.432
45.447
47.030
48.488
48.767
49.451
50.864
51.222
51.810
51.916
52.113
52.388
52.688
53.847
54.248
54.731
55.474
55.632
55.853
55.960
56.645
56.907
57.007
57.350
57.422
57.726
57.770
57.997
58.712
58.860
59.256
60.026
60.943
60.946
61.243
61.962
62.490
62.637
63.161
63.949
64.320
65.926
66.378
66.702
67.660
67.662
67.676
67.771
68.132
68.475
68.690
68.729
68.748
69.020
69.025
69.723
69.726
69.744
69.755
70.782
71.110
71.436
71.533
71.717
71.792
71.943
72.617
73.229
73.576
74.037
74.838
75.501
75.634
76.231
76.965
77.287
77.403
77.434
77.867
78.088
78.432
78.646
78.778
78.813
78.879
79.159
79.525
79.750
80.442
80.745
80.996
81.389
81.516
82.302
83.300
83.493
83.752
87.379
90.414
90.476
90.949
91.678
92.348
93.222
93.393
94.710
95.156
95.485
95.655
95.967
96.092
96.386
97.777
98.837
98.980
99.131
99.212
100.322
100.904
101.084
104.079
104.141
105.283
107.261
107.629
107.823
108.634
109.133
109.296
110.183
110.538
111.036
112.882
113.396
113.492
116.015
119.541
123.953
124.595
128.499
131.658
131.958
180.483
0
45.1
90.2
135.4
180.48
This site uses cookies.
Learn more here


OK