Kasakhstan Dieselpriser, Liter, 27-november-2023

Kasakhstan Dieselpriser
Liter Gallon
 KZT 287.600 1,088.684
 USD 0.625 2.366
 EUR 0.569 2.154
Kasakhstan: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 287.6 (Kazakhstan Tenge). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 598.37 Kazakhstan Tenge. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Dieselpriser, 27-november-2023
(Liter, Kazakhstan Tenge)
1.917
2.632
14.361
75.023
91.990
99.451
122.744
171.579
177.256
211.652
212.670
216.482
219.771
248.014
259.008
277.955
287.600
299.350
308.310
327.053
329.806
331.581
354.334
362.182
396.576
398.220
400.148
428.395
435.453
441.697
441.860
442.487
451.371
453.299
455.241
456.727
457.696
463.623
464.056
473.755
474.454
474.538
477.668
478.200
481.773
483.025
488.936
492.435
495.290
497.391
497.791
500.914
503.846
504.574
515.320
515.794
518.823
526.757
530.213
530.906
532.582
538.038
540.888
542.017
547.719
548.888
549.568
551.133
552.431
553.285
554.727
554.964
557.119
562.674
564.664
569.605
571.972
572.174
576.879
580.313
583.543
586.705
592.289
595.369
597.736
597.805
599.169
606.588
607.267
611.986
612.191
615.340
620.234
620.797
625.860
625.926
626.070
628.540
629.263
629.304
633.319
638.503
638.637
641.893
642.728
649.654
653.332
657.105
658.890
664.093
667.127
673.352
679.149
701.304
703.743
704.036
709.156
710.595
714.216
715.823
727.393
737.801
746.856
748.544
753.096
759.618
779.498
779.902
779.902
783.661
792.547
796.188
799.789
800.442
801.904
802.688
804.433
807.720
809.231
822.387
840.595
842.618
849.452
849.699
854.099
862.343
864.581
870.302
873.976
882.004
888.070
900.883
906.295
908.369
910.139
912.243
918.130
920.336
982.239
992.833
1029.505
1030.137
1037.410
1047.842
1067.182
1071.992
1339.350
0
334.8
669.7
1004.5
1339.35
This site uses cookies.
Learn more here


OK