Burundi Dieselpriser, Liter, 15-april-2024

Burundi Dieselpriser
Liter Gallon
 BIF 4,235.000 16,031.211
 USD 1.476 5.587
 EUR 1.390 5.262
Burundi: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 4235 (Burundi Franc). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 3610.70 Burundi Franc. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Dieselpriser, 15-april-2024
(Liter, Burundi Franc)
11.954
16.414
88.732
465.061
591.569
617.419
819.950
879.598
1070.601
1291.266
1350.119
1361.965
1370.637
1540.881
1615.566
1784.557
1856.496
1865.633
1880.790
1922.870
1984.168
2000.052
2069.937
2283.556
2363.954
2380.282
2389.367
2413.947
2472.983
2475.925
2569.809
2660.843
2673.649
2697.819
2715.333
2761.148
2771.286
2772.985
2803.084
2823.932
2824.540
2868.372
2902.217
2955.265
2995.541
3000.931
3006.372
3014.407
3038.586
3043.009
3074.374
3079.797
3082.176
3098.163
3121.303
3138.631
3142.544
3143.281
3144.171
3144.349
3188.500
3200.008
3206.577
3254.877
3280.368
3284.889
3294.524
3306.039
3324.624
3360.860
3364.263
3369.596
3382.521
3384.771
3431.963
3434.184
3440.351
3454.826
3471.096
3510.617
3514.756
3530.848
3545.696
3548.705
3555.789
3592.703
3599.933
3602.634
3659.001
3663.627
3667.659
3686.415
3689.573
3715.432
3719.859
3733.699
3736.900
3746.585
3752.320
3841.081
3850.054
3853.578
3913.895
3919.804
3928.905
3938.557
3952.350
3971.747
4006.771
4023.090
4025.787
4039.288
4050.660
4096.507
4158.153
4214.666
4216.104
4235.000
4265.363
4267.602
4280.507
4373.782
4507.967
4527.775
4539.470
4566.853
4633.032
4661.335
4673.095
4684.330
4697.894
4714.286
4738.415
4767.967
4771.013
4819.927
4889.832
4889.832
4925.173
4935.700
4959.053
4972.091
5033.555
5125.184
5132.861
5148.795
5224.960
5316.969
5328.546
5358.247
5419.944
5422.076
5443.924
5455.590
5470.635
5513.780
5553.996
5589.737
5613.442
5711.107
5733.747
5760.288
6180.386
6253.702
6277.262
6428.377
6535.795
8755.258
0
2188.8
4377.6
6566.4
8755.26
This site uses cookies.
Learn more here


OK