Burundi Dieselpriser, Liter, 20-mars-2023

Burundi Dieselpriser
Liter Gallon
 BIF 3,450.000 13,059.665
 USD 1.659 6.280
 EUR 1.541 5.833
Burundi: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 3450 (Burundi Franc). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 2665.85 Burundi Franc. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 20-mars-2023
(Liter, Burundi Franc)
22.213
32.953
64.893
415.065
444.988
487.690
556.080
780.005
803.503
961.277
978.508
992.548
999.568
1032.890
1087.061
1121.011
1170.731
1351.058
1393.420
1465.530
1557.145
1718.305
1772.017
1777.691
1881.688
1989.919
1998.766
2010.142
2026.364
2032.644
2049.735
2068.714
2115.703
2118.626
2158.470
2158.693
2163.443
2174.321
2175.225
2178.951
2183.297
2203.759
2205.803
2214.396
2220.328
2222.046
2230.045
2230.472
2237.921
2250.514
2250.618
2268.612
2271.783
2298.825
2306.254
2317.826
2318.216
2341.471
2350.189
2369.754
2374.231
2377.389
2379.682
2391.671
2399.835
2411.427
2438.180
2440.426
2456.627
2460.019
2468.509
2474.850
2482.780
2503.714
2528.530
2541.709
2559.848
2560.585
2571.674
2579.588
2598.890
2601.259
2607.341
2616.485
2623.271
2634.199
2647.922
2665.196
2675.568
2691.671
2693.077
2707.262
2709.319
2712.456
2741.957
2753.633
2762.377
2781.324
2803.279
2825.140
2834.871
2837.641
2862.879
2877.541
2883.608
2900.417
2927.640
2952.005
2964.378
3018.814
3034.159
3084.382
3103.671
3117.457
3125.793
3134.339
3213.697
3286.103
3302.682
3330.661
3336.269
3355.470
3356.393
3358.660
3363.138
3377.266
3385.529
3389.258
3412.398
3429.616
3437.028
3450.000
3454.941
3471.287
3515.397
3528.596
3537.788
3557.940
3600.483
3613.918
3686.017
3704.065
3716.917
3752.805
3777.372
3779.620
3790.546
3797.524
3811.275
3813.198
3848.535
3868.213
3889.880
3958.939
3990.007
3990.186
3997.812
4007.105
4071.367
4223.982
4364.018
4429.303
4494.754
4581.212
4827.051
4954.206
5513.823
0
1378.5
2756.9
4135.4
5513.82
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK