Burundi Dieselpriser, Liter, 20-juni-2022

Burundi Dieselpriser
Liter Gallon
 BIF 2,650.000 10,031.337
 USD 1.288 4.876
 EUR 1.225 4.637
Burundi: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 2650 (Burundi Franc). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 2909.23 Burundi Franc. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 20-juni-2022
(Liter, Burundi Franc)
21.983
45.682
63.959
267.377
345.505
409.097
641.537
739.809
770.824
795.157
873.410
968.344
1005.254
1032.831
1090.768
1113.837
1158.570
1184.935
1232.195
1331.416
1378.877
1399.391
1486.774
1643.595
1660.805
1721.479
1770.933
1850.398
1897.176
1931.971
1972.454
1977.583
1981.509
1988.094
2027.412
2031.034
2036.820
2079.754
2130.109
2160.618
2163.134
2179.647
2197.290
2206.067
2250.479
2252.501
2276.214
2278.267
2304.915
2319.360
2339.802
2357.399
2415.785
2453.855
2467.324
2479.268
2486.867
2489.503
2492.570
2497.456
2512.283
2541.339
2576.848
2600.948
2610.755
2617.187
2650.000
2667.923
2671.718
2682.048
2684.311
2700.431
2727.483
2730.345
2737.094
2763.943
2776.248
2790.767
2812.432
2829.834
2839.793
2840.223
2852.492
2852.761
2864.735
2884.770
2922.726
2951.636
2959.740
2961.444
2972.393
3000.430
3007.546
3013.739
3024.015
3102.285
3108.286
3110.522
3127.321
3144.768
3155.382
3163.765
3164.970
3177.697
3186.000
3192.792
3210.338
3213.823
3268.711
3317.771
3338.619
3385.573
3398.900
3445.350
3465.239
3469.128
3504.002
3531.635
3568.479
3600.367
3607.996
3610.812
3616.977
3763.746
3776.535
3849.499
3850.076
3867.331
3867.515
3938.165
3979.598
3980.198
3997.158
4039.443
4085.839
4092.328
4117.829
4176.684
4180.609
4215.617
4265.365
4345.395
4383.679
4398.668
4444.891
4453.543
4469.589
4475.173
4483.825
4490.560
4497.650
4498.965
4500.263
4570.343
4616.847
4693.632
4723.985
4726.077
4870.065
4910.847
5022.403
5078.044
5286.284
5316.525
5318.877
5481.378
5793.126
0
1448.3
2896.6
4344.8
5793.13
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK