Venezuela Dieselpriser, Liter, 11-oktober-2021

Venezuela Dieselpriser
Liter Gallon
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Venezuela: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 0.1 (Venezuelan Bolivar). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 272796.30 Venezuelan Bolivar. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 11-oktober-2021
(Liter, Venezuelan Bolivar)
0.100
2996.250
34661.380
38461.500
52919.969
56425.613
95364.900
96329.588
100703.438
106114.400
107356.894
111612.750
112737.807
117647.000
125139.386
125352.453
128896.800
130617.413
133901.138
134658.420
138768.038
143409.500
149564.461
151533.625
154715.384
159367.963
163978.675
167556.165
170841.895
172515.467
178336.747
184250.000
189516.030
189936.500
194433.640
195562.560
201558.358
207733.988
208962.676
209637.601
210263.738
210571.751
210774.398
211362.745
212711.499
214704.900
216856.688
217993.323
219923.250
221117.139
221417.250
221522.907
223895.563
223937.060
225145.114
225781.406
226779.968
227303.260
228368.166
229052.535
229204.300
229829.750
231408.188
232036.846
233297.694
233700.000
234223.010
234400.000
235970.750
236043.231
236527.742
238014.090
238072.274
240223.738
241546.070
242909.940
243604.379
243931.303
245500.584
249930.854
250000.000
250460.914
251983.642
253447.063
254866.388
256190.000
257708.384
257854.838
259063.978
260145.327
261479.800
262542.675
264907.278
265766.057
270065.376
271078.163
272921.968
273966.759
276374.610
279744.606
282637.350
283991.118
287467.125
288433.800
288709.263
289759.745
293338.424
294187.230
295500.163
302010.299
305095.375
305644.753
308411.364
318940.600
321726.241
324670.210
324843.750
328284.840
332347.511
337801.261
338911.045
343134.400
345450.000
349511.525
359433.700
364421.153
371464.315
372619.725
374953.814
375508.250
381285.300
383250.702
383884.973
386993.025
387062.350
390088.088
390817.433
391399.180
394606.975
396594.483
397129.178
397461.040
404157.168
412232.618
413925.633
414264.842
421724.650
424844.257
425768.585
433337.270
438478.095
443966.293
450032.195
450039.950
450898.753
451054.733
452749.575
457831.213
466207.935
470829.575
472287.878
473076.328
482293.268
485614.635
511912.020
551096.832
564074.550
0
141018.6
282037.3
423055.9
564074.55
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK