Venezuela Dieselpriser, Liter, 27-juni-2022

Venezuela Dieselpriser
Liter Gallon
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.022 0.083
 EUR 0.021 0.079
Venezuela: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 0.1 (Venezuelan Bolivar). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 6.43 Venezuelan Bolivar. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 27-juni-2022
(Liter, Venezuelan Bolivar)
0.048
0.100
0.140
0.585
0.756
0.894
1.421
1.617
1.688
1.736
1.912
2.120
2.142
2.203
2.321
2.435
2.536
2.540
2.595
2.946
3.018
3.061
3.281
3.598
3.621
3.758
3.857
3.987
4.199
4.249
4.352
4.358
4.366
4.458
4.468
4.474
4.685
4.730
4.758
4.794
4.837
4.853
4.903
4.921
4.926
4.939
4.984
5.023
5.077
5.093
5.120
5.203
5.324
5.377
5.428
5.456
5.467
5.500
5.570
5.665
5.694
5.715
5.735
5.755
5.764
5.774
5.800
5.829
5.870
5.877
5.886
5.901
5.959
5.970
6.048
6.094
6.151
6.157
6.196
6.213
6.223
6.224
6.243
6.247
6.272
6.272
6.383
6.385
6.428
6.471
6.496
6.584
6.622
6.628
6.735
6.753
6.804
6.823
6.936
6.945
6.980
7.015
7.175
7.176
7.275
7.282
7.310
7.316
7.450
7.464
7.570
7.650
7.660
7.678
7.733
7.756
7.919
7.941
7.957
7.983
8.091
8.344
8.398
8.436
8.436
8.474
8.482
8.508
8.600
8.758
8.844
8.942
8.967
9.016
9.039
9.090
9.174
9.237
9.237
9.299
9.379
9.426
9.521
9.675
9.706
9.792
9.806
9.839
9.855
9.872
9.880
9.922
9.995
10.076
10.096
10.134
10.218
10.365
10.871
10.916
10.918
11.005
11.570
11.625
11.734
11.834
12.685
0
3.2
6.3
9.5
12.69
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK