Iran Dieselpriser, Liter, 06-februar-2023

Iran Dieselpriser
Liter Gallon
 IRR 3,000.000 11,356.230
 USD 0.011 0.042
 EUR 0.010 0.038
Iran: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 3000 (Iranian Rial). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 368300.42 Iranian Rial. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 06-februar-2023
(Liter, Iranian Rial)
3000.000
4450.407
8766.512
56137.321
59641.090
67194.735
75172.367
105690.845
108205.097
129823.364
132150.520
134087.616
140312.103
140802.946
148253.348
151329.099
158110.783
182616.849
188200.893
199326.799
211878.703
227628.953
231359.335
242358.025
258411.963
260853.639
268176.748
270532.006
273745.981
276053.892
279031.803
280819.714
281522.607
286977.624
292255.849
293131.143
294860.994
298578.089
299381.634
301019.284
301288.964
301967.770
304145.577
310102.780
310488.627
311269.966
312318.748
314757.511
315202.321
315393.902
317240.133
317292.982
320003.988
320658.804
321988.206
322299.916
322305.617
323906.768
324605.785
328864.069
329672.234
330063.690
330203.284
332275.482
333313.676
333357.687
333456.192
336315.073
336725.639
338936.180
342462.791
342491.295
344296.167
344388.880
347287.279
350341.368
353256.018
353619.370
354900.000
359685.021
361376.018
362052.196
363583.573
364478.096
366772.064
368093.979
368823.564
370327.571
371578.910
372785.725
374485.708
377714.807
378270.893
380925.241
382719.461
383195.072
386161.191
386645.566
387909.093
388620.764
390485.637
390625.849
390985.678
391658.109
397078.315
398892.165
402419.090
404325.190
405546.084
410839.652
410946.588
413990.854
419269.242
421842.277
428482.519
437911.464
440775.965
443096.925
443534.115
455122.110
459965.333
460868.997
466893.429
468939.385
470508.088
471712.974
473219.082
475466.983
476532.519
477484.780
477587.259
484943.325
491864.697
493931.549
494907.035
498830.292
502437.574
502738.795
505148.568
508035.720
509064.448
509640.826
509844.667
511775.442
512829.718
513635.496
518703.538
518854.099
526023.926
526105.678
535873.168
540611.066
541295.156
542085.897
553645.240
568495.463
576358.354
577321.255
577426.049
580914.232
604571.049
616052.072
622022.536
634372.620
648387.488
664711.598
744185.566
0
186046.4
372092.8
558139.2
744185.57
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK