Trinidad og Tobago Dieselpriser, Liter, 19-september-2022

Trinidad og Tobago Dieselpriser
Liter Gallon
 TTD 3.910 14.801
 USD 0.576 2.180
 EUR 0.578 2.188
Trinidad og Tobago: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 3.91 (Trinidad and Tobago Dollar). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 9.07 Trinidad and Tobago Dollar. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Dieselpriser, 19-september-2022
(Liter, Trinidad and Tobago Dollar)
0.073
0.151
0.205
1.137
1.399
2.122
2.527
2.531
2.615
3.137
3.194
3.201
3.240
3.384
3.657
3.767
3.821
3.910
4.399
4.409
4.548
4.830
5.320
5.820
5.954
5.963
6.014
6.057
6.324
6.331
6.403
6.616
6.735
6.818
6.869
6.941
7.000
7.026
7.126
7.147
7.150
7.169
7.422
7.433
7.469
7.497
7.562
7.834
7.910
7.953
7.959
7.962
8.048
8.077
8.101
8.138
8.150
8.187
8.224
8.246
8.276
8.290
8.301
8.307
8.313
8.353
8.364
8.365
8.433
8.472
8.574
8.583
8.600
8.617
8.740
8.762
8.771
8.867
8.899
8.999
9.013
9.048
9.115
9.141
9.154
9.163
9.192
9.249
9.257
9.298
9.339
9.347
9.395
9.409
9.480
9.581
9.586
9.593
9.775
9.786
9.919
9.933
9.938
9.948
9.960
10.107
10.145
10.176
10.179
10.211
10.311
10.486
10.556
10.678
10.760
10.894
10.922
11.050
11.124
11.149
11.150
11.388
11.417
11.477
11.479
11.504
11.850
11.909
11.916
11.936
11.990
12.058
12.091
12.105
12.181
12.200
12.295
12.302
12.336
12.348
12.389
12.433
12.454
12.479
12.511
12.613
12.663
12.669
12.716
12.987
13.012
13.080
13.188
13.253
13.435
13.519
13.689
13.709
14.065
14.080
14.223
14.435
14.643
15.409
15.831
18.761
21.430
0
5.4
10.7
16.1
21.43
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for dieselprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i oljeprisen i verden.
This site uses cookies.
Learn more here


OK