Seychelles Dieselpriser, Liter, 20-mai-2024

Seychelles Dieselpriser
Liter Gallon
 SCR 22.020 83.355
 USD 1.622 6.140
 EUR 1.494 5.655
Seychelles: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 22.02 (Seychelles Rupee). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 16.99 Seychelles Rupee. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Dieselpriser, 20-mai-2024
(Liter, Seychelles Rupee)
0.057
0.078
0.421
2.905
2.932
3.193
3.875
4.163
5.088
6.221
6.389
6.445
6.485
7.313
7.643
8.737
8.823
8.900
8.927
9.104
9.618
9.810
9.830
10.083
10.699
11.266
11.278
11.331
11.348
11.634
11.734
11.873
11.925
12.400
12.607
12.819
12.841
12.930
13.012
13.359
13.362
13.421
13.431
13.494
13.540
13.590
13.629
13.692
13.764
13.848
13.928
13.997
14.077
14.382
14.417
14.813
14.875
14.975
15.071
15.211
15.232
15.558
15.559
15.578
15.609
15.641
15.691
15.737
15.774
15.957
15.960
16.055
16.100
16.110
16.112
16.112
16.230
16.243
16.361
16.365
16.542
16.639
16.695
16.704
16.721
16.957
17.013
17.029
17.051
17.125
17.213
17.365
17.525
17.533
17.642
17.718
17.832
17.954
18.027
18.236
18.256
18.490
18.522
18.620
18.718
18.827
18.884
18.896
18.945
19.056
19.094
19.120
19.154
19.167
19.297
19.386
19.552
19.629
19.645
19.965
19.991
20.698
21.222
21.302
21.413
21.502
21.546
21.879
22.020
22.076
22.201
22.342
22.538
22.548
22.651
22.666
22.872
23.034
23.079
23.099
23.179
23.204
23.341
23.535
23.944
24.087
24.199
24.390
25.039
25.124
25.289
25.336
25.510
25.599
25.609
25.657
26.162
26.513
26.940
26.955
27.044
28.564
29.087
29.360
30.358
31.096
31.348
41.576
0
10.4
20.8
31.2
41.58
This site uses cookies.
Learn more here


OK