Belize Dieselpriser, Liter, 15-april-2024

Belize Dieselpriser
Liter Gallon
 BZD 3.191 12.079
 USD 1.578 5.973
 EUR 1.486 5.625
Belize: Vi bruker historiske data for dieselprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale dieselpriser. Basert på disse tallene, er dieselprisen 3.191 (Belize Dollar). I sammenlikning er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 2.54 Belize Dollar. Grafikken viser dieselprisen i hvert land i sammenlikning med dieselprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Dieselpriser, 15-april-2024
(Liter, Belize Dollar)
0.008
0.012
0.063
0.328
0.417
0.435
0.578
0.620
0.755
0.910
0.952
0.960
0.966
1.086
1.139
1.258
1.308
1.315
1.326
1.355
1.398
1.410
1.459
1.609
1.666
1.678
1.684
1.701
1.743
1.745
1.811
1.875
1.884
1.901
1.914
1.946
1.953
1.954
1.976
1.990
1.991
2.022
2.045
2.083
2.111
2.115
2.119
2.125
2.142
2.145
2.167
2.171
2.172
2.184
2.200
2.212
2.215
2.215
2.216
2.216
2.247
2.255
2.260
2.294
2.312
2.315
2.322
2.330
2.343
2.369
2.371
2.375
2.384
2.386
2.419
2.420
2.425
2.435
2.446
2.474
2.477
2.489
2.499
2.501
2.506
2.532
2.537
2.539
2.579
2.582
2.585
2.598
2.600
2.619
2.622
2.632
2.634
2.641
2.645
2.707
2.714
2.716
2.759
2.763
2.769
2.776
2.786
2.799
2.824
2.835
2.837
2.847
2.855
2.887
2.931
2.971
2.972
2.985
3.006
3.008
3.017
3.083
3.177
3.191
3.199
3.219
3.265
3.285
3.294
3.302
3.311
3.323
3.340
3.360
3.363
3.397
3.446
3.446
3.471
3.479
3.495
3.504
3.548
3.612
3.618
3.629
3.683
3.747
3.756
3.777
3.820
3.822
3.837
3.845
3.856
3.886
3.914
3.940
3.956
4.025
4.041
4.060
4.356
4.408
4.424
4.531
4.606
6.171
0
1.5
3.1
4.6
6.17
This site uses cookies.
Learn more here


OK