Ethiopia Bensinpriser, Liter, 18-oktober-2021

Ethiopia Bensinpriser
Liter Gallon
 ETB 21.530 81.500
 USD 0.462 1.749
 EUR 0.397 1.503
Ethiopia: Vi bruker historiske data for bensinprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale bensinpriser. Basert på disse tallene, er bensinprisen 21.53 (Ethiopian Birr). I sammenlikning er den gjennomsnittlige bensinprisen i verden for denne perioden 56.76 Ethiopian Birr. Grafikken viser bensinprisen i hvert land i sammenlikning med bensinprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*).
Bensinpriser, 18-oktober-2021
(Liter, Ethiopian Birr)
1.866
2.796
10.765
12.493
15.634
16.238
18.722
20.401
21.442
21.530
22.925
23.964
24.650
24.752
25.248
26.265
27.416
27.441
28.450
28.964
28.979
30.809
31.623
32.103
32.761
33.804
34.054
34.657
34.688
34.726
37.181
37.793
37.989
38.308
39.201
39.493
39.888
41.770
41.960
42.312
42.701
42.831
42.843
43.011
43.266
43.990
44.248
45.277
45.338
45.599
45.730
45.888
46.256
46.533
46.575
47.536
47.760
47.779
48.093
48.480
48.483
48.511
48.786
49.119
49.222
49.595
49.872
50.350
50.588
50.812
50.868
50.868
50.877
51.011
51.099
51.659
51.933
52.838
52.993
53.480
54.214
54.271
54.520
54.535
54.640
54.909
54.911
55.162
55.500
55.558
55.744
55.980
56.008
56.059
57.076
57.084
57.452
58.037
58.071
58.079
58.827
59.059
60.697
61.473
61.914
63.603
64.102
64.165
65.073
65.249
65.412
65.412
65.624
66.292
66.636
67.193
67.785
69.264
69.514
69.745
69.800
70.254
70.791
71.770
71.936
72.258
72.583
73.682
75.087
75.725
75.779
76.080
76.356
77.404
77.458
77.898
77.982
78.264
79.194
79.486
80.004
80.599
82.314
82.658
84.206
85.736
85.962
86.357
86.666
87.163
88.833
89.049
89.266
90.244
91.307
92.299
92.366
93.383
94.335
94.954
95.651
95.665
96.254
98.036
98.920
103.579
104.920
122.295
0
30.6
61.2
91.7
122.3
På grafikken markerer vi med en stjerne (*) alle land hvor vi har offisielle data for bensinprisen. For de øvrige landene bruker vi eldre data, som aktualiseres i forhold til valutakursen og forandringen i bensinprisen i verden
This site uses cookies.
Learn more here


OK