Iran Bensinpriser, Liter, 04-desember-2023

Iran Bensinpriser
Liter Gallon
 IRR 15,000.000 56,781.150
 USD 0.029 0.110
 EUR 0.026 0.098
Iran: Vi bruker historiske data for bensinprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale bensinpriser. Basert på disse tallene, er bensinprisen 15000 (Iranian Rial). I sammenlikning er den gjennomsnittlige bensinprisen i verden for denne perioden 689462.67 Iranian Rial. Grafikken viser bensinprisen i hvert land i sammenlikning med bensinprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Bensinpriser, 04-desember-2023
(Liter, Iranian Rial)
15000.000
16329.077
18353.449
178229.654
179123.178
189814.893
211973.650
225149.449
230041.820
277418.984
278337.703
283890.907
300219.848
302467.174
308460.933
314402.171
325551.337
325722.271
332466.177
375439.245
406947.719
413881.113
415514.953
419271.883
425336.051
452218.563
465557.391
473071.813
491496.067
497120.860
502911.706
507342.334
509466.156
515381.751
516720.215
516807.551
524752.949
535958.443
536450.612
537026.744
539205.794
548584.045
550089.090
551111.799
557102.360
564070.477
566766.495
570595.517
584887.111
586093.173
586229.951
593311.589
594783.635
595702.674
597154.940
599355.008
604888.977
607457.394
608071.666
610761.930
612283.301
619725.590
625883.888
629450.935
630482.564
633385.265
633959.255
638269.705
645479.811
648071.598
653420.913
653845.517
654298.741
659520.697
660723.650
661080.187
666255.117
667961.825
680027.065
680384.772
687524.803
690462.484
697284.478
698608.392
704339.921
707725.800
708140.994
710094.326
713454.849
714830.751
718971.953
724255.101
726011.799
728136.805
731029.756
731091.793
731276.350
737598.224
739276.350
741639.486
749152.386
749617.924
749843.901
752723.020
755599.759
761389.827
763452.412
768459.279
784272.954
787587.541
794913.707
794989.512
795482.598
796618.311
799420.556
799691.720
800027.520
800374.908
806303.985
807414.137
812794.966
818143.891
850597.441
851622.553
852302.045
852302.045
857475.406
858913.211
860493.055
862271.390
862410.766
863791.872
872977.881
877302.905
885882.746
890939.738
894206.896
897434.190
924236.338
939805.055
942310.667
946973.995
947191.673
955281.070
965231.330
966340.059
988102.171
1002150.622
1008212.103
1015716.757
1016244.730
1016284.959
1020148.728
1022762.454
1044163.608
1050036.120
1050549.213
1054581.730
1056691.856
1057627.318
1059597.609
1075445.517
1076448.865
1101742.444
1111391.977
1177837.350
1210268.904
1623038.642
0
405759.7
811519.3
1217279
1623038.64
This site uses cookies.
Learn more here


OK