Seychelles Bensinpriser, Liter, 26-februar-2024

Seychelles Bensinpriser
Liter Gallon
 SCR 20.550 77.790
 USD 1.530 5.792
 EUR 1.411 5.341
Seychelles: Vi bruker historiske data for bensinprisen. Dataene blir oppdatert ifølge dagens valutakurs og internasjonale bensinpriser. Basert på disse tallene, er bensinprisen 20.55 (Seychelles Rupee). I sammenlikning er den gjennomsnittlige bensinprisen i verden for denne perioden 17.62 Seychelles Rupee. Grafikken viser bensinprisen i hvert land i sammenlikning med bensinprisen i de andre landene. Alle land som vi har offisielle data for er markert med en stjerne (*). På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Bensinpriser, 26-februar-2024
(Liter, Seychelles Rupee)
0.384
0.416
0.470
4.584
4.595
4.850
5.434
5.685
5.751
5.783
7.129
7.262
7.303
7.691
7.749
7.902
8.060
8.341
8.346
8.517
9.403
9.690
10.094
10.390
10.873
10.950
11.129
11.354
11.664
12.502
12.609
13.129
13.132
13.156
13.164
13.234
13.247
13.539
13.673
13.725
13.805
13.835
13.849
13.877
13.913
14.257
14.433
14.602
14.772
14.975
15.047
15.136
15.160
15.213
15.258
15.308
15.342
15.472
15.555
15.581
15.640
15.682
15.691
15.809
15.865
16.073
16.078
16.109
16.359
16.463
16.605
16.612
16.880
16.926
17.027
17.076
17.294
17.343
17.382
17.438
17.440
17.447
17.496
17.531
17.612
17.694
17.741
17.894
17.951
18.044
18.141
18.392
18.683
18.712
18.750
18.870
18.920
18.929
18.971
18.991
19.007
19.099
19.145
19.277
19.391
19.464
19.477
19.522
19.524
19.690
19.732
19.803
19.843
19.959
20.119
20.194
20.389
20.441
20.479
20.550
20.636
20.955
21.110
21.722
21.789
21.861
21.986
21.999
22.031
22.037
22.074
22.436
22.712
22.998
23.035
23.222
23.282
23.630
23.805
23.828
23.956
24.042
24.298
24.466
24.534
24.800
24.842
25.247
25.364
25.626
25.641
25.743
25.976
26.085
26.263
26.696
27.146
27.420
27.446
27.695
28.100
28.133
28.294
28.365
28.977
29.005
30.778
31.031
41.876
0
10.5
20.9
31.4
41.88
This site uses cookies.
Learn more here


OK