Fyringsoljepriser, Liter, 17-juni-2024

Fyringsoljepriser, 17-juni-2024: Den gjennomsnittlige fyringsoljeprisen i verden er 1.13 (U.S. Dollar) per liter. Prisene er uttrykt i lokal valuta for én liter drivstoff. Det er betydelige forskjeller i prisene i ulike land. På diagrammet ser vi at rikere land typisk har høyere priser, mens fattigere land har lavere priser. Også land som produserer og eksporterer olje har lavere priser. Hovedfaktoren som forklarer forskjellene i ulike land er ulikt nivå på skatter og subsidier. Alle land kjøper energiråvarer på internasjonale markeder til lignende priser, men de pålegger ulike avgifter. Som et resultat er markedsprisen på drivstoff annerledes. På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Fyringsoljepriser, 17-juni-2024
(Liter, U.S. Dollar)
0.082
0.159
0.671
0.706
0.918
0.954
0.957
1.005
1.010
1.018
1.022
1.046
1.069
1.074
1.080
1.081
1.090
1.145
1.166
1.170
1.176
1.216
1.218
1.223
1.225
1.242
1.272
1.358
1.461
1.500
1.524
1.594
1.618
1.705
1.941
0
0.5
1
1.5
1.94
This site uses cookies.
Learn more here


OK