Parafinpriser, Liter, 08-juli-2024

Parafinpriser, 08-juli-2024: Den gjennomsnittlige parafinprisen i verden er 1.04 (U.S. Dollar) per liter. Dataene gjelder parafin brukt til oppvarming, ikke parafin brukt i luftfart. Prisen er uttrykt i lokal valuta for en liter parafin. Figuren viser at det er store forskjeller mellom landene. Typisk har rikere land høyere priser, mens fattigere land og land som produserer og eksporterer olje har betydelig lavere priser. Forskjellene i parafinpriser i de enkelte land skyldes ulike skatter og subsidier for parafin. Alle land kjøper energiråvarer på internasjonale markeder til like priser, men pålegger ulike avgifter. Derfor er utsalgsprisen på parafin annerledes. På grafen blir prisene for landene som er angitt med * oppdatert på ukentlig basis. Prisene for de andre landene oppdateres på månedlig basis fordi disse landene har regulert drivstoffmarkeder og prisene ikke endres ofte.
Parafinpriser, 08-juli-2024
(Liter, U.S. Dollar)
0.003
0.209
0.355
0.376
0.394
0.527
0.559
0.578
0.653
0.663
0.665
0.731
0.743
0.843
0.847
0.853
0.875
0.881
0.909
0.916
0.944
0.951
0.959
0.985
0.991
1.012
1.026
1.033
1.070
1.074
1.075
1.102
1.104
1.125
1.176
1.195
1.199
1.229
1.231
1.231
1.261
1.265
1.266
1.271
1.288
1.304
1.331
1.334
1.343
1.354
1.362
1.372
1.377
1.383
1.392
1.403
1.407
1.444
2.011
2.170
0
0.5
1.1
1.6
2.17
This site uses cookies.
Learn more here


OK